اقدامات دانشگاه تهران در راستای تحقق شعار سال

اقدامات دانشگاه تهران در راستای تحقق شعار سال

رییس دانشگاه تهران با اشاره به شعار سال با عنوان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» اظهار کرد: یکی از برنامه‌های دانشگاه تهران برای تحقق شعار سال ۹۵، توسعه پارک علم و فناوری و حرکت به سمت دانشگاه کارآفرین است.

وی افزود: یکی از طرح‌های مهم دانشگاه تهران توسعه پارک علم و فناوری در محدوده پردیس مرکزی و حرکت به سمت دانشگاه کارآفرین و تعامل بیشتر با جامعه است. با اجرای طرح توسعه دانشگاه تهران در پردیس مرکزی و محور قرار گرفتن پارک علم و فناوری که طرحی مشترک بین دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران است، دانشگاه به سمت تحقق شعار سال حرکت کرده و این حرکت درنهایت باعث تغییر چهره شهر در منطقه مذکور می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه مبنای اقتصاد مقاومتی، اقتصاد درون‌زا و فارغ از انحصار و رانت است، گفت: تحقق این امور بر پایه اقتصاد دانش‌بنیان شدنی است و توسعه پارک علم و فناوری در پردیس مرکزی یا پردیس کشاورزی و منابع طبیعی با تکیه‌بر تکنولوژی‌های پیشرفته و دانش‌بنیان یکی از راه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی و حرکت به سمت فعالیت‌های اقتصادی دانش‌بنیان است.

رییس دانشگاه تهران بر لزوم همکاری سایر نهادها برای اجرای طرح توسعه دانشگاه تأکید کرد و افزود: دانشگاه تهران سابقه خوبی در اجرای طرح‌های پژوهشی دارد اما برای اجرای طرح توسعه باید سایر نهادها به دانشگاه کمک کنند. البته قول‌های مساعدی از سوی معاون اول رییس‌جمهور، وزرای مختلف، وزارت بهداشت و علوم و... دریافت کرده‌ایم و امیدوارم این طرح در سال جاری آغاز شود.

نیلی در ادامه با اشاره به تعامل دانشگاه تهران با نهادهای خارج از دانشگاه اظهار کرد: در حال حاضر دانشگاه تهران دارای بهترین و گسترده‌ترین ارتباط سازمان‌یافته با نهادهای خارج از دانشگاه است. برای مثال دانشگاه تهران با وزارت نفت درزمینهٔ پژوهش‌های موردنیاز صنعتی در تعامل است. همچنین دارای دو موسسه مشترک با وزارت نیرو بوده و با شرکت مپنا، ایران‌خودرو، توانیر، ایمیدرو، وزارت راه و... همکاری می‌کند.