fa-IR
اتصال تمامی دستگاه‌های دولتی به مرکز ملی تبادل اطلاعات را پیگیری می‌کنیم

اتصال تمامی دستگاه‌های دولتی به مرکز ملی تبادل اطلاعات را پیگیری می‌کنیم

«رمضانعلی سبحانی‌فر» با اشاره به حضور دستگاه‌های دولتی در سالن دولت الکترونیکی این نمایشگاه و ارایه خدمات الکترونیکی، گفت: نمایشگاه الکامپ فرصتی برای شناخت دستگاه‌ها نسبت به مقوله دولت الکترونیکی است و مردم نیز می‌توانند با مراجعه به این دستگاه‌ها، دریافت خدمات الکترونیکی دولتی را مطالبه کنند.

سبحانی‌فر، با بیان اینکه بستر و زیرساخت‌های تحقق دولت الکترونیکی هم‌اکنون فراهم‌شده است، افزود: آنچه که باید هم‌اکنون تکمیل‌کننده این خدمت باشد، به تعریف شناسه‌های مشاغل برمی‌گردد که بخشی از آن نیز انجام‌شده است.

رییس کمیته ارتباطات مجلس گفت: اما مهم‌ترین موضوعی که ما در مجلس نیز به آن پرداخته‌ایم و همچنان با جدیت آن را دنبال می‌کنیم، خودداری برخی دستگاه‌های اجرایی از اتصال به شبکه دولت الکترونیکی است.

او تاکید کرد: مجلس با جدیت موضوع اتصال تمامی دستگاه‌های دولتی به مرکز ملی تبادل اطلاعات را پیگیری می‌کند.