دعوت الکام‌استارز برای مشارکت در «آوردگاه سرمایه»

دعوت الکام‌استارز برای مشارکت در «آوردگاه سرمایه»

کمیته برگزاری «الکام‌استارز» از علاقمندان به سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای نوپا دعوت می‌کند با نام‌نویسی در سامانه الکام‌استارز در آوردگاه سرمایه مشارکت کنند.
با توجه به ویژگی نمایشگاه بین‌المللی الکامپ به عنوان بزرگترین رویداد عرصه فناوری اطلاعات در زمینه تسهیل تعامل شرکت‌های بزرگ تجاری و استارتاپ‌ها؛ کمیته برگزاری «الکام‌استارز» از علاقمندان به سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای نوپا دعوت می‌کند فرم نام‌نویسی را تکمیل کنند تا طی برنامه‌ زمان‌بندی مشخص برای حضور در برنامه آوردگاه سرمایه به عنوان سرمایه‌گذار از آن‌ها دعوت شود.
«آوردگاه سرمایه» بخش ویژه‌ای در «الکام‌استارز» است. این بخش برای کسب‌وکارهای نوپایی که از مراحل ابتدایی عبور کرده‌اند و در آستانه رشد قرار دارند، مناسب است تا از این طریق به سرمایه‌گذاران و بازیگران اصلی صنایع، دسترسی بهتری پیدا کنند.