fa-IR
راه‌اندازی بیمارستان هوشمند با همکاری استارت‌آپ‌ها
سازمان تامین اجتماعی انجام می‌دهد

راه‌اندازی بیمارستان هوشمند با همکاری استارت‌آپ‌ها

مدیرکل دفتر راهبردی سازمان تامین اجتماعی از تعاملات این سازمان با شرکت‌ها و استارت‌آپ‌ها به منظور بهره‌برداری از فناوری‌های نوین در حوزه‌های مربوط خبر داد و گفت: در این راستا ایجاد بیمارستان هوشمند و اجرای طرح «نسخه الکترونیک» در دستور کار است.

علی معیری در مراسم امضای تفاهمنامه بین معاونت علمی و سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر این‌که این سازمان،‌ یک سازمان خدمت‌رسان است، اظهار کرد: بر این اساس با رویکردهای جدیدی که در این سازمان ایجاد شده در تلاش هستیم که از فناوری‌های نوین برای حل چالش‌های سازمان و کاهش هزینه‌ها بهره ببریم.

او پویایی و چابکی را از اولویت‌های این سازمان عنوان کرد و ادامه داد: بر این اساس قصد داریم تامین اجتماعی دیجیتال را اجرا کنیم، مقدمات اجرای این طرح از سال ۹۶ آغاز شده است و در سال جاری زیرساخت‌های آن ایجاد می‌شود. با پایان این طرح در سال ۹۸ و ۹۹ به اهداف مورد نظر دست خواهیم یافت.

مدیرکل دفتر راهبردی سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه تاکنون برای دستیابی به این هدف ۷۸ پروژه تعریف شده است، ادامه داد: این پروژه‌ها از سوی چندین شرکت استارت‌آپی اجرایی می‌شود.

معیری با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه نوآوری در سازمان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: ما به دنبال توسعه فناوری‌های IOT (فناوری اینترنت اشیا) هستیم و در این راستا طرح بیمارستان هوشمند را در دستور کار داریم.

او نسخه الکترونیک را از دیگر برنامه‌های این سازمان عنوان کرد و گفت: تاکنون ۷۰ میلیون نسخه الکترونیک صادر شده است.

معیری ایجاد مرکز شتاب‌دهی را از دیگر برنامه‌های سازمان تامین اجتماعی عنوان کرد و گفت: برای حمایت از شرکت‌ها و طرح‌ها، شاخص‌ها و معیارهایی تعریف کردیم ولی به گونه‌ای این شاخص‌ها تعریف شده است که همه شرکت‌ها و استارت‌آپها می توانند با این سازمان همکاری کنند.

به گفته او، سازمان تامین اجتماعی، استارت‌آپ‌هایی که قابلیت همکاری با این سازمان را داشته باشند، شناسایی کرده و درصدد است ضمن ایجاد تعاملات با این شرکت‌ها ارزش افزوده بیشتری را تامین کند.