جانمایی غرفه‌های الکام‌استارز انجام شد

جانمایی غرفه‌های الکام‌استارز انجام شد

جانمایی غرفه‌های الکام‌‌استارز، الکام‌گیمز و الکام‌ترندز در بیست و چهارمین نمایشگاه الکامپ انجام شد.

امسال با گسترش فضای استارت‌آپ‌ها در بیست و چهارمین نمایشگاه الکامپ، سالن‌های ۸،۹،۱۰،۱۱،۲۷ در اختیار الکام استارز، الکام‌گیمز و الکام‌ترندز خواهد بود.

در این دوره از نمایشگاه، غرفه‌های اقتصادی (۲۵۰ هزار تومان) در سالن ۱۰ و ۱۱، غرفه‌های پایه (۷۵۰هزار تومان) در سالن ۸ و ۹ و دیگر غرفه‌های ۱۲ متری و بالای ۱۲ متر در هر چهار سالن جانمایی شده‌اند.

بر همین اساس، نقشه سالن ۸-۹، نقشه سالن ۱۰-۱۱ و سالن ۲۷ ارایه شده است و می‌توانید دانلود کنید.