برگزاری کارگاه آموزشی تیم‌سازی در انزلی و لاهیجان

برگزاری کارگاه آموزشی تیم‌سازی در انزلی و لاهیجان

مجموعه کارگاه‌های آموزشی تیم‌سازی و مزایای کارتیمی ۱۷و ۱۹ تیرماه ۱۳۹۷ در شهرهای انزلی و لاهیجان برگزار شد. در این کارگاه‌ها هدیه تندکار به تفاوت دسته، گروه و تیم پرداخت.

او مفهوم «دسته» را به دسته‌های عزاداری تشبیه کرد که گروهی به صورت کوتاه مدت در کنار یکدیگر جمع می‌شوند تا بر یک هدف مشترک همکاری کنند.

تندکار گروه را مجموعه‌ای از افراد که باهم در ارتباط‌اند و تیم را نیز مجموعه‌ای از اعضا که برای رسیدن به یک هدف مشترک در تلاش‌اند و مهارت‌های فردی مکمل مهارت‌های فردی دیگر است، تعریف کرد.

او با بیان این‌که ارزشمند‌ترین منابع برای یک سازمان، منابع انسانی آن سازمان است، در خصوص کار تیمی مثالی از مسابقات فرمول یک زد که در آن در پیت‌استاپ در عرض کمتر از دوثانیه تیمی مشغول به باز کردن لاستیک، تیمی مربوط به کار مکانیکی و همچنین تیمی برای چک خودرو حضور دارد.

او تیم را مجموعه‌ای از حروف T/TOGHETER (باهم)، E/EVERYONE (همه)، A/ACHIVEMENT (دستاورد) و M/MORE (بیشتر)، دانست و در ادامه به مراحل شکل‌گیری تیم کاری پرداخت. بر این اساس، گروهی از اعضا گرد هم می‌آیند تا برای رسیدن به یک هدف مشخص طی زمانی پیش‌بینی شده با یکدیگر همکاری می کنند.

سپس درخصوص آزمون‌های تیم‌سازی صحبت شد آزمون هایی مثل(MBTI) که بررسی درونگرایی و برونگرایی افراد گروه را بررسی می‌کند، آزمون(DISK)که اعضا را از لحاظ برتری طلبی و تاثیرگذاری بررسی می‌کند و آزمون بلبین که تفکرگرایی و مردم‌گرایی وهمگرایی اعضای گروه را بررسی می‌کند.

سپس در مرحله بعدی از هریک از اعضا آزمونی با عنوان «تست بلبین» انجام شد. تست بلبینیکی از روش‌های موفق برای آگاهی از نقش موثر افراد در یک تیم است که می‌تواند راهگشای بسیاری از مسایل در سازماندهی یک تیم جهت انجام یک پروژه باشد. اهمیت این کار زمانی بیشتر است که ما با سازمان‌هایی پروژه محور سرو کار داشته باشیم که موفقیت سازمان در گرو انجام پروژه‌ها بر اساس منشور پروژه باشد.

در مرحله آخر نیز درباره اصولی چون «اعضا با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند»، «اعضا لایق و با کفایت و تعالی طلب هستند»، «اعضا منضبط هستند» و «اعضا تیم را بالا می کشند» که از اصول کار تیمی جان‌مکسول هستند صحبت شد.