گزارش نشست آشنایی با معافیت مالیاتی دانش‌بنیان و تکمیل اظهارنامه

گزارش نشست آشنایی با معافیت مالیاتی دانش‌بنیان و تکمیل اظهارنامه

نشست «آشنایی با معافیت مالیاتی دانش‌بنیان و تکمیل اظهارنامه» روز سه‌شنبه، ۱۲ تیرماه در سالن کنفرانس معاونت علمی‌وفناوری ریاست جمهوری برگزار شد. این نشست ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان بود اما با همکاری مرکز کسب‌وکارهای نوپا و معاونت علمی و فناوری، امکان حضور استارت‌آپ‌ها هم در این نشست فراهم شد. 

ترابی در این نشست به بحث معافیت مالیاتی پرداخت و گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان از معافیت مستقیم مالیات برخوردارند.

او با بیان این‌که شرکت‌ها پس از ارزیابی، بر اساس فاکتورهایی به دو صورت مورد تایید قرار می‌گیرند، افزود: شرکت‌های نوع ۱ که شامل شرکت‌های نوپا و تولیدی می‌شود و شرکت‌های نوع ۲ که شرکت‌های صنعتی را شامل می‌شود. شرکت‌های نوع ۱ فقط شامل معافیت مالیاتی می‌شوند و شرکت‌های صنعتی و نوع ۲ از این مزیت برخوردار نیستند.

ترابی، کارشناس امور شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری سپس به مساله تاریخ تایید شرکت‌ها و ارتباط آن با معافیت مالیاتی پرداخت و گفت: شرکت‌ها از تاریخ تایید به بعد مشمول معافیت مالیاتی می‌شوند و کسب‌وکارها باید مالیات خود را تا پیش از زمان دریافت تاییدیه مانند سابق پرداخت کنند. همچنین این معافیت مالیاتی صرفا برای کالاهای تایید شده شرکت‌ها خواهد بود، مثلا اگر شرکتی کالاهای غیر دانش‌بنیان را هم تولید کند، مسلما آن محصولات مشمول مالیات نخواهد بود.

او اظهار کرد: ما در معاونت علمی و فناوری که مسئول شناسایی شرکت‌های دانش‌بنیان و تایید آن‌ها هستیم، لیست این شرکت‌ها را به سازمان مالیاتی معرفی می‌کنیم و برای هرسال مالی بخشنامه جداگانه‌ای وجود دارد. این نکته از این بابت مهم است که شرکت‌ها در این قرارداد سالانه برای کالای دانش‌بنیان بسته می‌شود و شرکت برای محصولات غیر دانش‌بنیان خود نیز قراردادهای دیگری می‌بندد. ما همواره اطلاع‌رسانی می‌کنیم که شرکت‌ها قرارداد‌های محصولات دانش‌بنیان خود را به‌روزرسانی کنند. اگر بررسی شود، کارگزار مربوطه با تماس با شرکت‌ها مستندات لازم را دریافت می‌کنند و نهایتا این فعالیت‌ها و مصادیق را نهایی می‌کنند و ما پس‌ازاین، مصادیق را باید به سازمان مالیاتی تحویل دهیم.

به گفته او معاونت علمی در انتهای خرداد‌ماه تا انتهای تیرماه این اطلاعات را از طریق کارتابل شرکت‌ها به آن‌ها اطلاع‌رسانی می‌کند که اگر هر مشکلی در مصادیق ارایه شده وجود داشته باشد، افراد می‌توانند آن را به معاونت علمی ارسال کنند.

در ادامه این نشست، مهندس قریب، کارشناس سازمان امور مالیاتی کشور به مبحث لزوم تکمیل اظهارنامه اشاره کرد و گفت: این از مهم‌ترین و اصلی‌ترین وظایفی است که هر شرکتی باید انجام دهد. ماده ۱۴۶ تاکید کرده است که اگر معافیت و بخشودگی به هر ترتیبی بخواهد به شرکتی اعطا شود، نخستین اقدام، ارایه اظهارنامه است. در غیر این صورت شرکت مشمول هیچ‌گونه معافیتی نخواهد بود.

او با بیان این‌که باید اظهارنامه‌ را بر اساس اسناد و مدارک تهیه کرد، تاکید کرد: اگر اظهارنامه تهیه کنید اما اسناد و مدارک را تهیه نکنید، بازهم معافیت به شما تعلق نمی‌گیرد. باید ثبت شرکت به‌موقع صورت گیرد و اطلاعات به‌درستی در دفاتر ثبت شود؛ در غیر این صورت معافیت به شرکت‌های دانش‌بنیان تعلق نخواهد گرفت.

به گفته «قریب»،اگر دفاتر ارایه شود اما رد شود، این باعث نمی‌شود که معافیت مالیاتی سلب شود. فقط عدم ارایه دفاتر و ارایه دفتر سفید باعث می‌شود که معافیت به شما تعلق نگیرد. اگر درآمدی داشتید اما در اظهارنامه شما اعلام نشد، به دلیل کتمان آن، معافیت تعلق نمی‌گیرد و حتی شامل جریمه هم می‌شود.

او سپس به تعریف اظهارنامه و انواع آن پرداخت و گفت: سود و زیان ویژه همان سود و زیانی است که در دفتر وجود دارد. ازنظر سازمان مالیاتی درآمدها سه نوع هستند: یا معاف، یا آن‌که درآمدها غیر معاف هستند. نوع سوم، درآمدهایی هستند که مشمول مالیات مقطوع هستند. مثل این‌که شما ملکی را می‌فروشید، مالیات آن مقطوع است.

او تاکید کرد: مجموع درآمد از مصادیق دانش‌بنیان باید به دست بیاید و آن درآمد‌ها مشمول معافیت می‌شود. مطمئنا در هر شرکتی به نحوی تسهیم هزینه صورت می‌گیرد. برخی هزینه‌ها مستقیم بوده و برخی تسهیم شده است. این سود خالص یا زیان شما از محل انجام فعالیت در زمینه محصولات دانش‌بنیان است. این سود از سود حسابداری شما کسر می‌شود. یا زیان شما به سود حسابداری شما افزوده می‌شود اگر محصولات دانش‌بنیان شما زیان کرد، این زیان برای شما می‌ماند همان‌طور که سود برای شماست. زیان از محل محصولات دانش‌بنیان قابل‌قبول نیست. چون معافیت صورت می‌گیرد، می‌گویند زیان هم به شرکت تعلق دارد.

به گفته او، هزینه‌های شما یا قابل‌قبول یا غیرقابل‌قبول است. هزینه‌ها باید در راستای فعالیت موسسه باشد. برخی هزینه‌ها به دلیل خیرخواهی صورت می‌گیرد، اگر مستندات ناقص باشد و مورد  تایید قرار نگیرد، باید به سود حسابداری اضافه شود. اگر شرکت کلا زیان‌ده بوده باشد، ازاینجا به بعد، مالیات به‌طورکلی صفر می‌شود.

او درباره بخشودگی‌های مالیاتی نیز اظهار کرد: اگر شرکتی مشمول مالیات امسال نسبت به پارسال افزایش‌یافته باشد، برای هر ۱۰ درصد افزایش سود مالیاتی یک واحد از نرخ مالیاتی آن شرکت کم می‌شود. این به‌صورت سیستماتیک انجام می‌شود. البته درصورتی‌که اظهارنامه مالیاتی داده باشند،‌ سود داشته باشند و مالیات در نظر گرفته‌شده را هم پرداخت کرده باشند. مالیات باید حداکثر ۱۰ درصد پس از اعلام پرداخت شود، در غیر این صورت به آن جریمه تعلق می‌گیرد.

اظهارنامه مالیاتی چیست؟
اظهارنامه مالیاتی چیست؟
معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان
معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان
سرویس‌های الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور
سرویس‌های الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور