fa-IR
نخستین رویداد ملی ایدمو برگزار می‌شود

نخستین رویداد ملی ایدمو برگزار می‌شود

نخستین فراخوان جذب ایده‌های خلاقانه و نوآورانه «ایدمو» تا  ۲۷ مرداد به عنوان آخرین مهلت برای ارسال ایده‌ها اعلام شده است.

 ایدمو، رویدادی ملی است که برای فراخوان و جذب ایده‌های فناوران در حوزه‌های منتخب از سوی مرکز پیشران فناوری‏های راهبردی و تحقیقات کاربردی توسعه ای برگزار می‌شود. این رویداد به عنوان یکی از الگوهای حمایتی و توسعه‌ای مرکز در سطح ملی و به صورت فصلی برنامه‌ریزی شده است که صاحبان ایده های برتر در آن از حمایت‏‌های ویژه مرکز پیشرفت بهره‏ مند خواهند شد.

برای شرکت در این رویداد، شرکت‌کنندگان باید ایده‌های خود را به صورت کامل در چارچوبی که از سوی دبیرخانه رویداد در اختیار آنها قرار می گیرد در مدت تعیین شده در سایت رویداد ثبت و ارسال کنند.

سپس داوری و ارزیابی ایده‌ها توسط کمیته‌های تخصصی صورت گرفته و از هر حوزه، ۱۰ ایده فناورانه برتر در تاریخ مشخص شده در برنامه زمان بندی رویداد برای ارایه ایده‌های خود در حضور هیات داوران، نماینده شرکت‌های خصوصی، شتاب دهنده‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه گذاری و... دعوت خواهند شد. پس از ارایه، ۳ نفر از هر حوزه به عنوان ایده منتخب شناخته و برای حضور و ارایه تفصیلی ایده خود در رویداد ایدمو دعوت خواهند شد.

در روز برگزاری رویداد ایدمو، صاحبان ایده های منتخب به ارایه شفاهی در حضور هیات داوران پرداخته و بر اساس نحوه ارایه، طرح تفصیلی و سایر مستندات، ارزیابی توسط هیات داوران صورت می گیرد. مراسم تقدیر از صاحبان ایده‌های برتر در تاریخ تعیین شده در برنامه زمان بندی رویداد برگزار خواهد شد.

جوایز در نظر گرفته شده برای افراد برتر شامل جایزه نقدی به مبلغ ۳ میلیون تومان، اولویت بهره‌مندی از الگوهای حمایتی مرکز، شرکت در دوره‌های آموزش و توانمندسازی مرکز پیشرفت و شرکت در بازدیدهای علمی برنامه‌ریزی شده از سوی مرکز است.