fa-IR
ارتباط با مشتری ضامن رشد کسب‌وکارهاست
در چهل‌ودومین همفکر خراسان جنوبی مطرح شد

ارتباط با مشتری ضامن رشد کسب‌وکارهاست

سمیه محمدی، عضو استارت‌آپ دانشجویار بیرجند در چهل‌ودومین همفکر خراسان جنوبی که چهارشنبه ۶ تیرماه ۱۳۹۷ تیر در پارک علم و فاوری خراسان جنوبی برگزار شد، گفت: ارتبط موثر با مشتری ضامن رشد کسب‌وکارها می‌شود. مشتری ناراضی معترض از مشتری راضی خاموش مفیدتر است.

عضو استارت‌آپ دانشجویار انواع مشتری را شامل برون سازمانی و دورن سازمانی دانست و افزود: مشتری برون سازمانی به ما سود می‌رساند و مشتری دورن سازمانی به ارزش افزوده شرکت می‌افزاید.

محمدی تاکید کرد: هیچ‌گاه نباید این اصل فراموش شود که مشتری به هیچ وجه مقصر نیست و این ما هستیم که کوتاهی کرده‌ایم و برای ارتباط با مشتری نقطه پایان در نظر گرفته نشود.

او به چگونگی مدیریت ارتباط با مشتری اشاره کرد و گفت: این مدیریت ارتباط، استراتژی برای کسب آگاهی بیشتر در مورد نیازها و رفاه مشتریان است، همچنین روشی برای شناسایی مشتریان و راضی نگاه داشتن و تبدیل آن‌ها به مشتری دایم است.

عضو استارت‌آپ دانشجویار بیان کرد: برای ارتباط با مشتری باید مزایایی را در نظر بگیریم که از جمله آن‌ها می‌توان به ایجاد اطمینان، مزایای اجتماعی و بهره‌مندی از خدمات بیشتر اشاره کرد.

محمدی عنوان کرد: باید به این نکته توجه شود که حفظ و نگهداری مشتریان قدیمی ۴ تا ۶ برابر کم هزینه‌تر از ایجاد مشتری جدید است.