fa-IR
معرفی کتاب: پیاده‌سازی مدل‌های کسب‌وکار تجارت الکترونیک

معرفی کتاب: پیاده‌سازی مدل‌های کسب‌وکار تجارت الکترونیک


نویسنده: ایوب محمدیان

ناشر: ادیبان روز

نوبت و سال چاپ: چاپ اول- ۱۳۹۵

تعداد صفحه: ۲۸۰ صفحه

قطع:  وزیری

مراجعه به وب‌سایت

مدل یک کسب‌وکار حوزه تجارت الکترونیک، آن را از سایر کسب‌وکارهای این حوزه متمایز می‌کند. به‌عبارت‌دیگر، یک نوآوری تکنولوژیکی متوسط با یک مدل کسب‌وکار عالی می‌تواند بیشتر از یک نوآوری تکنولوژیکی عالی با یک مدل کسب‌وکار متوسط سودآور باشد.

در این کتاب بر اساس رویکرد جامع، نخست تمامی جنبه‌های نظری و کاربردی مدل‌های کسب‌وکار تجارت الکترونیک و جایگاه آن در سازمان‌ها معرفی شده است و سپس مراحل پیاده‌سازی مدل‌های کسب‌وکار تجارت الکترونیکی شامل شناخت، تحلیل، طراحی، توسعه، ارزیابی و نمایش مدل‌های کسب‌وکار تجارت الکترونیک بیان‌شده است.

هر یک از فصل‌های این کتاب با تکیه بر منابع مختلف، هدف مشخصی را دنبال می‌کند و در ابتدای هر فصل، هدف آن برای مخاطب بازگو شده است. در بخش پیوست کتاب نیز برای آشنایی با پژوهش‌های صورت گرفته در داخل و خارج از کشور، خلاصه شماری از مهم‌ترین پایان‌نامه‌ها، پژوهش‌ها و مقالات این حوزه آورده شده است.در صفحه ۱۶۶ کتاب می‌خوانیم: «بر اساس نظر آقایان آفو و توسی جهت ارزیابی مدل کسب‌وکار می‌بایست هر یک از عناصر سازنده آن به طور جداگانه مورد ارزیابی قرار گیرد. برای مثال برای ارزیابی جزء ارزش ایجاد شده برای مشتریان، شرکت‌ می‌بایستی به این سوال پاسخ دهد: آیا ارزش ایجاد شده توسط او برای مشتریان متمایز از رقیبانش می‌باشد؟ اگر جواب این سوال مثبت باشد، آنگاه بایستی رتبه زیاد را برای آن در نظر گرفت. ...»

کتاب «پیاده‌سازی مدل‌های کسب‌وکار تجارت الکترونیک» در ۹ فصل با عنوان‌های «نظریه‌ها و رویکرد‌ها در مدل‌های کسب‌وکار تجارت الکترونیک»، «مفاهیم و کاربردهای مدل‌های کسب‌وکار تجارت الکترونیک در سازمان»، «شناخت و طبقه‌بندی انواع مدل‌های کسب‌وکار تجارت الکترونیک»، «تحلیل عناصر سازنده مدل‌های کسب‌وکار تجارت الکترونیک»، «روش‌های طراحی در مدل‌های کسب‌وکار تجارت الکترونیک»، «روش‌‌شناسی تغییر و اجرای مدل‌های کسب‌وکار تجارت الکترونیک»، «معیارهای ارزیابی و انتخاب مدل‌های کسب‌وکار تجارت الکترونیک»، «روش‌های مدل‌‌سازی گرافیکی مدل‌های کسب‌وکار تجارت الکترونیک» و «تجارب موفق نوآوری در مدل‌های کسب‌وکار تجارت الکترونیک» تدوین‌شده است.