fa-IR
تمرکز VC بازنشستگی بر استارت‌آپ‌های فین‌تک، بیمه و IT
مدیر صندوق جسورانه بازنشستگی خبر داد

تمرکز VC بازنشستگی بر استارت‌آپ‌های فین‌تک، بیمه و IT

استارت‌آپ‌های حوزه فین‌تک (تکنولوژی‌های مالی)، تکنولوژی‌های بیمه و استارت‌آپ‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات مرتبط با بازنشستگان، سه حوزه‌ای است که صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه بازنشستگی در آنها فعالیت می‌کند و روی استارت‌آپ‌های مختلف این حوزه‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند.

امیر سینا جیرفتی، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه بازنشستگی از پذیره‌نویسی این صندوق به شکل عمومی خبر داد و گفت: «ما به شکل یک صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فعالیت می‌کنیم که اخیرا در سازمان بورس ثبت شده و تا چند وقت آینده پذیره‌نویسی آن انجام می‌شود. یونیت‌های این صندوق به صورت عمومی و از طریق بورس واگذار می‌شود.»

جیرفتی در رابطه با صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه بازنشستگی توضیح داد: «صندوق جسورانه فناوری بازنشستگی، یک ونچر کپیتال فاند یا به عبارت بهتری یک ونچر کپیتال تراست است. صندوق جسورانه‌ای است که در سازمان بورس ثبت شده و کار آن سرمایه‌گذاری روی استارت‌آپ‌هاست؛ البته همه استارت‌آپ‌ها شامل سرمایه‌گذاری‌های وی‌سی بازنشستگی نمی‌شوند.» مدیر صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه بازنشستگی ادامه داد‌ که استارت‌آپ‌های حوزه فین‌تک (تکنولوژی‌های مالی)، تکنولوژی‌های بیمه و استارت‌آپ‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات مرتبط با بازنشستگان، سه حوزه‌ای است که صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه بازنشستگی در آنها فعالیت و روی استارت‌آپ‌های مختلف این حوزه‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند.

جیرفتی در رابطه با مراحل سرمایه‌گذاری‌های این صندوق هم بیان کرد: «تمرکز صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی بیشتر روی استارت‌آپ‌های مراحل سید و ارلی استیج است اما محدودیتی برای سرمایه‌گذاری در مراحل بالاتر هم وجود ندارد؛ به خصوص در حوزه‌های ict مرتبط با بازنشستگان محدودیتی برای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه بازنشستگی وجود ندارد.»