عقد تفاهم‌نامه فیمابین پارک علم‌وفناوری استان همدان و دانشگاه بوعلی‌سینا

در حاشیه حضور مسعود برومند معاون پژوهش‌وفناوری وزیر علوم، تحقیقات‌وفناوری در دانشگاه بوعلی‌سینا در ۲۸ خرداد ۱۳۹۷، تفاهم‌نامه‌ای فیمابین پارک علم‌وفناوری استان همدان و دانشگاه بوعلی‌سینا با نمایندگی مرکز رشدوکارآفرینی دانشگاه بوعلی‌سینا منعقد شد. موضوع این تفاهم‌نامه همکاری متقابل در راستای توسعه فناوری و نوآوری در استان همدان از طریق ترغیب و حمایت از قشر عظیم دانشجویان، استادان و فناوران در پیاده‌سازی و تجاری‌سازی ایده‌ها و پژوهش‌های نواورانه و دانش‌بنیان با نگاه ویژه به اولویت ها و نیازهای استان همدان و همکاری موثر و هماهنگ طرفین در راستای ایجاد شبکه فناوری‌های مرتبط و هم‌افزایی در استفاده از حداکثر ظرفیت‌های طرفین در راستای ارتقا واحدهای فناور زیرمجموعه پارک علم‌وفناوری استان همدان و مرکز رشدوکارآفرینی دانشگاه بوعلی‌سینا می‌باشد.

مسعود برومند برای شرکت در پنجمین نشست معاونان پژوهش‌و‌فناوری منطقه ۴ آموزش عالی کشور و افتتاح ساختمان تخصصی مرکز رشدوکارآفرینی دانشگاه بوعلی‌سینا که در حوره کشاورزی فعالیت خواهد کرد به همدان سفر کرده است.