افتتاح ساختمان شماره ۲ مرکز رشدوکارآفرینی دانشگاه بوعلی‌سینا

افتتاح ساختمان شماره ۲ مرکز رشدوکارآفرینی دانشگاه بوعلی‌سینا

ساختمان شماره ۲ مرکز رشدوکارآفرینی دانشگاه بوعلی‌سینا در حوزه تخصصی کشاورزی ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ با حضور مسعود برومند، معاون پژوهش‌وفناوری وزیر علوم، تحقیقات‌وفناوری، مدیران ستادی وزارت، رییس و معاون پژوهش‌وفناوری دانشگاه بوعلی‌سینا در  گشایش یافت.

این مرکز در حوزه تخصصی کشاورزی فعالیت خواهد کرد و ظرفیت پذیرش ۱۰ واحد فناور را دارا است. با افتتاح این ساختمان ظرفیت پذیرش واحدهای فناور در مرکز رشدوکارآفرینی دانشگاه بوعلی‌سینا به ۴۰ واحد رسید. این اقدام در راستای تکمیل زنجیره اکوسیستم کارآفرینی و نوآوری دانشگاه و استان همدان و با رویکرد تحقق دانشگاه نسل سوم (کارآفرین) توسط مرکز رشدوکارآفرینی دانشگاه بوعلی‌سینا به انجام رسید.

برای آماده‌سازی و تجهیز این مرکز مبلغ یک میلیارد ریال از محل اعتبارات مرکز رشدوکارآفرینی دانشگاه بوعلی‌سینا هزینه شده است. در این مراسم معاون پژوهش‌وفناوری وزیر علوم، تحقیقات‌وفناوری در جریان فعالیت‌های فناورانه استادان و دانشجویان دانشگاه بوعلی‌سینا قرار گرفت.

در حاشیه حضور مسعود برومند، معاون پژوهش‌وفناوری وزیر علوم، تحقیقات‌وفناوری در دانشگاه بوعلی‌سینا در ۲۸ خرداد ۱۳۹۷، تفاهم‌نامه‌ای فیمابین پارک علم‌وفناوری استان همدان و دانشگاه بوعلی‌سینا با نمایندگی مرکز رشدوکارآفرینی دانشگاه بوعلی‌سینا منعقد شد.

موضوع این تفاهم‌نامه همکاری متقابل در راستای توسعه فناوری و نوآوری در استان همدان از طریق ترغیب و حمایت از دانشجویان، استادان و فناوران در پیاده‌سازی و تجاری‌سازی ایده‌ها و پژوهش‌های نوآورانه و دانش‌بنیان با نگاه ویژه به اولویت‌ها و نیازهای استان همدان و همکاری موثر و هماهنگ طرفین در راستای ایجاد شبکه فناوری‌های مرتبط و هم‌افزایی در استفاده از حداکثر ظرفیت‌های طرفین در راستای ارتقا واحدهای فناور زیرمجموعه پارک علم‌وفناوری استان همدان و مرکز رشدوکارآفرینی دانشگاه بوعلی‌سینا است.

مسعود برومند برای شرکت در پنجمین نشست معاونان پژوهش‌و‌فناوری منطقه ۴ آموزش عالی کشور و افتتاح ساختمان تخصصی مرکز رشدوکارآفرینی دانشگاه بوعلی‌سینا که در حوره کشاورزی فعالیت خواهد کرد، به همدان سفر کرده است.