دستورالعمل اجرایی یازدهمین جشنواره حرکت ابلاغ شد

دستورالعمل اجرایی یازدهمین جشنواره حرکت ابلاغ شد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دستورالعمل اجرایی یازدهمین جشنواره حرکت ویژه فعالیت‌ها و دستاوردهای علمی دانشجویان را به دانشگاه‌های سراسر کشور ابلاغ کرد.

بر اساس تاکید دبیرخانه مرکزی جشنواره حرکت، تاکید بر تقویت ارتباط انجمن‌های علمی و جشنواره با صنعت، ارتقای کیفیت بخش نمایشگاهی، توسعه تعاملات علمیِ ملی و بین‌المللی و تقویت حوزه‌های رقابتی و داوری جشنواره بر اساس استانداردهای علمی از رویکرد مهم جشنواره حرکت امسال اعلام شد.

جشنواره یازدهم حرکت در پنج گروه آموزشی فنی و مهندسی، علوم انسانی، علوم پایه، کشاورزی و هنر و معماری و در حوزه‌های رقابتی انجمن علمی، فعالیت خلاقانه، نشریه، مسابقه، محتوای دیجیتال، کتاب، اختراع، کارآفرینی و بخش ویژه برگزار می‌شود.

دستورالعمل اجرایی یازدهمین جشنواره حرکت مبنای عمل در بخش‌های مختلف جشنواره و فرآیند و مبنای داوری در مرحله ملی جشنواره خواهد بود.