fa-IR

بازدید دانشجویان دانشکده دکتر معین رشت ازمرکز توانمندسازی

دانشجویان دانشگاه دکتر معین رشت از مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب‌وکارهای نوپای فاوا گیلان بازدید کردند.

این بازدید که در روز چهارشنبه۹خرداد صورت گرفت، ضمن معرفی کامل این مرکز به دانشجویان، در خصوص حمایت‌های این مرکز از دانشجویان و افراد صاحب ایده، ارائه مشاوره‌های تخصصی به هریک از افراد دارای ایده و کمک به برگزاری رویدادهای موضوع محور در این مرکز صحبت شد.

ازجمله فعالیت‌های مرکز توانمندسازی استان گیلان شناسایی اعضای زیست‌بوم کسب‌وکارهای نوپای استان، ایجاد هماهنگی و تعامل مؤثر بین اعضای زیست‌بوم کارآفرینی، تسهیل ایجاد و رشد کسب‌وکارهای نوپای محلی و ارائه خدمات مشاوره‌ای و آموزشی به اعضای زیست‌بوم کسب‌وکارهای نوپا هست.

همچنین در انتها به‌صورت آنلاین تمام بخش‌های وب‌سایت مرکز توانمندسازی نیز برای همه دانشجویان به نمایش درآمد.