آیا قبلا ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
تا به‌حال ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام
border
مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب وکارهای نوپای فاوا هرمزگان

مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب وکارهای نوپای فاوا هرمزگان

تخصیص دهنده منبع
   07633350794
   hormozgan.ictstartups.ir
   raeisi357@gmail.com
   ایران
   هرمزگان
   بندرعباس

مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب وکارهای نوپای فاوا هرمزگان

خدمات
هیچ خدمتی ثبت نشده است.
همکاران
border
حسین رئیسی
نماینده شرکت

حسین رئیسی

border
مریم مرادیفر
نماینده شرکت
دیپلم

مریم مرادیفر