آیا قبلا ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
تا به‌حال ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام
border
مرکز رشد خواجه نصیر

مرکز رشد خواجه نصیر

پارک‌ رشد و فناوری
   roshd.kntu.ac.ir
   h.ebrahimi@kntu.ac.ir
   ایران
   تهران
   تهران

مزکز رشد واحدهای فناور دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی


مرکز رشد دانشگاه خواجه نصیر علاوه بر حمایت از نوپا ها، به برگزاری رویدادهای توانمندساز و مهارت آفرین نیز مبادرت می ورزد.

خدمات
هیچ خدمتی ثبت نشده است.
همکاران
border
حامد ابراهیمی
نماینده شرکت

حامد ابراهیمی