آیا قبلا ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
تا به‌حال ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام
border
مرکز تحقیقات مخابرات ایران

مرکز تحقیقات مخابرات ایران

تخصیص دهنده منبع
   https://www.itrc.ac.ir/
   atefe.64.far@gmail.com
   ایران
   قزوین
   قزوین

خدمات
هیچ خدمتی ثبت نشده است.
همکاران
border
عاطفه  فرازمند
صاحب ایده (مبتکر)
مخابرات و ارتباطات

عاطفه فرازمند