آیا قبلا ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
تا به‌حال ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام
border
گیتی فراز پیشرو

گیتی فراز پیشرو

تخصیص دهنده منبع
   02122904096
   gfpishro.ir
   ایران
   تهران
   تهران


-1نام کامل شرکت ونوع آن: گیتی فراز پیشرو با مسؤلیت محدود -2موضوع شرکت: -همکاري تحقیقاتی ،مشاورهاي و عملیاتی با مراکز علمی داخلی و بین المللی، سازمان ها، شرکت ها وادارات دولتی وخصوص در زمینه تخصصی مدیریت، طراحی وبرنامه ریزي شهري، محیط زیست، مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و مدیریت و مهندسیHSE - انجام پروژهاي تحقیقاتی ،مشاورهاي و عملیاتی در زمینه طرح هاي ژئوانفورماتیک و GISو سامانه هاي تحت وب -انجام پروژهاي تحقیقاتی ،مشاورهاي و عملیاتی در زمینه کشت کنترل شده، مجتمع هاي کشاورزي و مطالعات سنجش از دور مربوط به خاك -توسعه، نرم افزار هاي مربوط به سنجش از دور و GISبا رویکرد آموزشی و کاربردي -توسعه، بهبود وبهینه سازي نرم افزار هاي تحت وب GISو انجام تحلیل هاي مکانی -انجام پروژهاي تحقیقاتی ،مشاورهاي و عملیاتی مرتبط با مدیریت، برنامه ریزي و طراحی شهري، سنجش از دور، مطالعات محیط زیست، منابع طبیعی و آبخیز داري، مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و مدیریت و مهندسیHSE -انجام پروژهاي تحقیقاتی ،مشاورهاي و عملیاتی در زمینه بهسازي و مقاوم سازي، نوسازي ابنیه، بافت هاي فرسوده و تاریخی -ایجاد، توسعه،بهبود وبهینه سازي سیستم هاي موجود در دانش فنی صنعت مدیریت بحران و مهندسی HSE -ارائه آموزشهاي تخصصی کوتاه و بلند مدت در زمینه تخصصی مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و مدیریت و مهندسی HSE -3نشانی کامل مرکز اصلی : تهران، خیابان میرداماد، خیابان شاه نظري، کوچه دهم پلاك ،18طبقه اول واحد سه غربی ، کدپستی: 1547734911تلفن ثابت: 021

خدمات
هیچ خدمتی ثبت نشده است.
همکاران
border
پریسا محمدی زاده
صاحب ایده (مبتکر)
علوم و تکنولوژی
فوق لیسانس
-همکاري تحقیقاتی ،مشاوره اي ...

پریسا محمدی زاده