آیا قبلا ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
تا به‌حال ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام
border
سازه رایانش ابرگستر

سازه رایانش ابرگستر

تخصیص دهنده منبع
   08634178173
   autosaze.com
   info@autosaze.com
   ایران
   مرکزی
   اراک

خدمات
هیچ خدمتی ثبت نشده است.
همکاران
border
مرتضی حیدری
موسس
خدمات مهندسی ـ عمومی
امور مهندسی و فنی تولید
نرم‌افزار
فوق لیسانس
برنامه نویسی
api
CSharp
. . .

مرتضی حیدری

border
نیما حسین پور
متخصص
امور مهندسی و فنی تولید
نرم‌افزار
اینترنت
و ...
لیسانس
برنامه نویسی
CSharp
ASP.NET MVC
. . .

نیما حسین پور