fa-IR
آیا قبلا ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
تا به‌حال ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام
border
ایده پردازان توسعه فناوری و مدیریت پاژ

ایده پردازان توسعه فناوری و مدیریت پاژ

تخصیص دهنده منبع
   09153195443
   mitacademy.ir
   srhaghi@gmail.com
   ایران
   خراسان رضوی
   مشهد

مشاوره و آموزش تخصصی مدیران و سرپرستان بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی


مشاوره و آموزش در زمینه: تحلیل فرآیندهاي کسب و کار، رویه ها و ساختار سازمانی با استفاده از ابزار استاندارد تحلیل مشتریان و ذینفعان بر اساس مدلسازی شناسایی نیازهاي کسب و کار، رفع نیازها و تحلیل مشکلات موجود در کسب و کار مسئولیت تعریف، مدیریت، استخراج، تحلیل، تایید و مستندسازي نیازهاي کسب و کار بر اساس مدلسازی ارائه راه حلهاي مناسب در جهت پاسخگویی به نیازها بر اساس تکنیکهای استاندارد طرح ابزارهای لازم برای دستیابی سازمان به اهداف تعیین شده ایفای نقش کلیدي به عنوان پل ارتباطی میان مشتریان، ذینفعان و تیم ارائه راهکار در سازمان تحلیل مدیریت پروژه، مدیریت و تضمین کیفیت، توسعه و نوآوری سازمانی و تصمیم گیری در شرایط چند معیاره تولید و توسعه مستندات لازم (مدیریت دانش سازمانی)

خدمات
هیچ خدمتی ثبت نشده است.
همکاران
border
سیدرضا حقی
موسس
مشاوره و مدیریت تجاری
تحلیل کسب‌وکار
منابع انسانی
و ...
دکتری و بالاتر
مدیریت کسب و کار
تحلیل کسب و کار
برنامه ریزی استراتژیک کسب و ...
. . .

سیدرضا حقی