آیا قبلا ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
تا به‌حال ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام
border
شرکت هرمان

شرکت هرمان

تخصیص دهنده منبع
   03136611125
   www.hermanco.ir
   6611125@gmail.com
   هنوز مشخص نشده!
   هنوز مشخص نشده!
   هنوز مشخص نشده!

خدمات
هیچ خدمتی ثبت نشده است.
همکاران
border
حسین مهدیپور
موسس
ساخت‌وساز
خدمات مهندسی ـ عمومی
تبلیغات، رسانه و روزنامه‌نگاری
و ...
فوق لیسانس
مجری پروژه های ساختمانی

حسین مهدیپور

border
. شجاعی زاده
صاحب ایده (مبتکر)
سرمایه‌گذاری
آمار
اینترنت
و ...
فوق دیپلم
policy
Futures
تاکسی هوشمند
. . .

. شجاعی زاده