fa-IR
شتاب‌دهنده‌ها

شتاب‌دهنده‌ها

شتاب‌دهنده‌ها

کسب‌وکارهای نوپا تا مدتی برای ایجاد محصولات و خدماتی مستحکم که از باد و باران در بازار رقابتی در امان بمانند باید از حمایت و راهنمایی سازمان‌های متخصص، استفاده کنند. شتابدهنده‌ها که با دریافت درصد محدودی از سهام کسب‌وکارهای نوپا منابع متفاوتی از جمله فضای کاری، شبکه‌ی افراد با استعداد و موفق، مربیان مجرب و شانس توسعه را در اختیار کسب‌وکارهای نوپا قرار می‌دهند، اینجا در دسترس هستند.

مطالب مرتبط