fa-IR
سرمایه‌گذار

سرمایه‌گذار

سرمایه‌گذار

بیشتر کسب‌وکارهای نوپا، پس از طی مراحل اولیه‌ی شکل‌گیری سازمان خود، نیازمند تزریق منابع مالی هستند تا کسب‌وکار خود را سریعتر از رقبای احتمالی توسعه داده و جایگاه مناسبی در بازار به دست بیاورند. شما نیز اگر کسب‌وکار نوپایی هستید که نیازمند سرمایه‌گذاری است، پس از طی مراحلی، می‌توانید به اطلاعات سرمایه‌گذاران دسترسی پیدا کنید و معمولاً پیشنهادی برای دریافت سرمایه‌ی مشخص در قبال بخش مشخصی از سهام‌تان را باید برایشان ارسال کنید تا مورد ارزیابی قرار بگیرد.

مطالب مرتبط

شما مسلماً بهترین استعدادها را برای ریسک سرمایه‌گذاری تعدیل شده می‌خواهید، فکر می‌کنید در چه شرایطی استعدادهای خاص از گوشه و کنار کشور را بدون درگیری در مزاحمت‌های روزمره توسط افراد سودجو پیدا خواهید کرد؟ این مرکز با نظارت و ارائه‌ی گزارش‌های پیشرفت کسب‌وکارهای نوپا محلی عالی برای یافتن، سرمایه‌گذاری و سپس مدیریت سبد سرمایه‌گذاری شما خواهد بود. فرصت اولین بودن در تشخیص استعدادهای جدید برای سرمایه‌گذاری را از دست ندهید.