fa-IR
border
محمود کریمی

محمود کریمی

متخصص
   دکتری و بالاتر
   ایران
   اصفهان
   اصفهان
   ورزنه
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران