border
farhad تقی زاده میلانی

farhad تقی زاده میلانی

متخصص
   فوق لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران