fa-IR
border
حمیدرضا حسین جانی

حمیدرضا حسین جانی

موسس
   فوق لیسانس
   ایران
   مرکزی
   اراک
   اراک هنرستان خوارزمی

اینجانب دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته الکترونیک میباشم با توجه به سابقه طولانی در بازار ایده برای ارتباط بهتر بین مرکز پخش و خرده فروشی ها دارم

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران