fa-IR
border
علیرضا رهنما

علیرضا رهنما

صاحب ایده (مبتکر)
   لیسانس
   ایران
   گلستان
   گرگان
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران