fa-IR
border
صبا زاهدی

صبا زاهدی

متخصص
   لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران

مستعد و با پشتکار و علاقه مند به یاد گرفت بیش ازپیش سئو

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران