fa-IR
border
اشکان مهین فلاح

اشکان مهین فلاح

مربی
   لیسانس
   ایران
   البرز
   کرج
   موسسه پایش کسب و کارهای نوپا
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران