border
محمد مهدی ظاهرنسب

محمد مهدی ظاهرنسب

مربی
border
شتاب دهنده کسب و کار نوران

شتاب دهنده کسب و کار نوران

   دکتری و بالاتر
   ایران
   فارس
   شیراز
   خیابان نشاط، حدفاصل کوچه 8 و6، شتاب دهنده کسب و کار نوران
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران