border
فیروز نوری

فیروز نوری

متخصص
   دکتری و بالاتر
   ایران
   تهران
   تهران
   تهران، دانشگاه شهید بهشتی

بنده عضو هیئت علمی هستم و در زمینه آموزش و توسعه منابع انسانی فعالیت می کنم

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران