fa-IR
border
سیدمحمد زرگرچی

سیدمحمد زرگرچی

مربی
   لیسانس
   ایران
   یزد
   یزد
   خیابان چمران ، شرکت داده نگاران آساد کویر

مدیر عامل شرکت دانش بنیان داده نگاران آساد کویر
مشاور رتبه 3

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران