border
شهرام فدائیان

شهرام فدائیان

صاحب ایده (مبتکر)
   لیسانس
   ایران
   سمنان
   دامغان
   دامغان-بلوار پیروزی-پاساژ همایون-طبقه اول-تعاونی کارآفرین

دارای 7 اختراع ثبت شده و یک اختراع در شرف ثبت-عضو انجمن مخترعین ایران-مدیر عامل تعاونی کارآفرین و مشاور کارآفرینی-عضو اتاق بازرگانی استان سمنان و کارگروه جوانان کارآفرین اتاق بازرگانی ایران

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران