fa-IR
border
حسن  نصیری

حسن نصیری

متخصص
   دکتری و بالاتر
   ایران
   آذربایجان شرقی
   تبریز
   تبریز شرکت ارتباطات زیرساخت
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران