border
محلا GILAKII

محلا GILAKII

متخصص
   فوق لیسانس
   ایران
   گلستان
   علی آباد
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران