border
حمید ناظمی اردکانی

حمید ناظمی اردکانی

مربی
   فوق لیسانس
   ایران
   یزد
   اردکان
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران