fa-IR
border
سید احسان مدرسی

سید احسان مدرسی

مربی
   لیسانس
   ایران
   یزد
   یزد
   خیابان مسکن، آژانس اکسل‌جاب

مهندس معماری
پژوهشگر کسب و کار
مشاور استراتژی سازمانی با رویکرد دیجیتال برندینگ
١٣ ماه مشاور جوان فرماندار
دوره دیده کسب و کارmini MBA
٥ سال پیمانکار ساختمان
٢ سال مدیر فروش و بازاریابی فروشگاه دکوراسیون داخلی
٢سال مشاوره و آموزش آزاد کسب و کارهای نوپا و نوآور
طراح و مجری شب ایده ای و برگزاری ١٠شب ایده ای در سال ٩٥ در جلساتی مانند همفکر و...
طراح و مجری کلوپ مدیران ثروتساز
صاحب ٣ استارتاپ که یکی از آنها در مرکز رشد پارک علم و فناوری به تجاری سازی رسیده
طراح مرکز توانمندسازی شغلی سورنا
طراح مرکز رشد دانش آموزی استان یزد
طراح مرکز شکل دهی کسب و کار استان یزد
بنیانگذار و ایده پرداز آژانس دیجیتال برندینگ 1B1
مدیر آژانس اکسل‌جاب

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران