fa-IR
border
محمد نامدارپور

محمد نامدارپور

صاحب ایده (مبتکر)
   دکتری و بالاتر
   ایران
   فارس
   شیراز
   Shiraz
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران