fa-IR
border
مرضیه راستگو

مرضیه راستگو

صاحب ایده (مبتکر)
   لیسانس
   ایران
   قزوین
   قزوین
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران