border
یوسف آذرمی

یوسف آذرمی

متخصص
   فوق لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران
   تهران شیرپاستوریزه

سرهنگ خان بابایی

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران