border
پریسا فولادی وندا

پریسا فولادی وندا

موسس
   لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران
   شهید بهشتی خیابان شهید عبدالمجید صابونچی پلاک 3 طبقه 2 واحد شرقی
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران