fa-IR
border
علی طاهری

علی طاهری

متخصص
   دکتری و بالاتر
   ایران
   تهران
   تهران
   fghhh

داال

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران