fa-IR
border
سیدجواد موسوی

سیدجواد موسوی

نماینده شرکت
border
باشگاه نبض زندگی

باشگاه نبض زندگی

   دکتری و بالاتر
   ایران
   تهران
   تهران
   دانشگاه آزاداسلامی علوم و تحقیقات

برگزاری همایش و سمینار پیرامون موفقیت،کسب و کار،کارآفرینی، استارت آپی،تغییرو توسعه فردی و.....

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران