fa-IR
border
امین مشایخی

امین مشایخی

مربی
   فوق لیسانس
   ایران
   یزد
   یزد
   بلوار شهید قندی
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران