fa-IR
border
صادق المهدی فغانی

صادق المهدی فغانی

مربی
   لیسانس
   ایران
   یزد
   یزد
   یزد - خیابان مطهری - مرکز فنآوری اقبال - ساختمان مرکز رشد - واحد 223

مدیر عامل شرکت بارمان اندیشه سازان آریا - طراحی و خلق ایده های جدید حوزه ی فناوری - رتبه دوم ارائه طرح در حوزه گردشگری یزد - برگزیده طراح ایده ی دانشگاه سبز - طراحی و بهبود بوم مدل کسب و کار - تحلیلگر محصول و ایده به همراه شناخت بازار - مدیریت و برنامه ریزی پروژه های تیمی - طراح و پرورش ایده

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران