border
محمد حسین  قاسمی نژاد

محمد حسین قاسمی نژاد

مربی
   لیسانس
   ایران
   یزد
   یزد
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران