fa-IR
border
رضا خسروی

رضا خسروی

مربی
   دکتری و بالاتر
   ایران
   مازندران
   قائم شهر
   مازندران - سیمرغ - جنب میدان ولی عصر(عج) - مرکز علمی کاربردی سرای کیفیت اندیشان نوآور

مشاور تجاری سازی بنیاد علمی حریری
مشاور تیم‌های مدیریت کیفیت کارخانه ایران خودرو مازندران تولید کننده خودرو پارس
مشاور واحدهای تولیدی و صنعتی
مشاور راه اندازی کسب و کارهای جدید

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران