fa-IR
border
علیرضا صفارزاده

علیرضا صفارزاده

متخصص
   فوق لیسانس
   ایران
   خراسان رضوی
   مشهد
   سازمان نظام مهندسی

معتقد به نظم در امور فردی و اجتماعی و التزام به تمامی قوانین

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران