border
دکتر کاوه بازرگان

دکتر کاوه بازرگان

موسس
border
کارگروه موضوعی ویژه تعامل انسان و رایانه ایران

کارگروه موضوعی ویژه تعامل انسان و رایانه ایران

   دکتری و بالاتر
   هنوز مشخص نشده!
   هنوز مشخص نشده!
   هنوز مشخص نشده!
   دفتر شماره 7، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

کارگروه موضوعی ویژه تعامل انسان و رایانه ایران (Sepcial Interest Group on Human-Computer Intearction Iran Chapter – SIGCHI.IR) به کوشش دکتر کاوه بازرگان، استادیار تعامل انسان و رایانه و کاربرپژوه (عضو هیات علمی گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، به ریاست دکتر علی رضائیان)، با همکاری تعدادی از دانشجویان کارشناسی ارشد در اردیبهشت ماه 1394 فعالیت خود را آغاز نموده است. سر آغاز فعالیت های SIGCHI.IR با دعوت رسمی دانشگاهی از دکتر ماساآکی کوروسو، یکی از بنیادگذاران و پیشکسوتان اصلی علم و هنر تعامل انسان و رایانه در کشور ژاپن و دبیر همایش بین المللی تعامل انسان و رایانه، انجام گرفته است. تعامل انسان و رایانه رشته است علمی و میان رشته ای که به تجزیه، تحلیل، طراحی، ارزیابی و پیاده سازی سیستم های تعاملی، که تویسط انسان ها مورد استفاده قرار می گیرند، می پردازد. همچنین، تعامل انسان و رایانه به مطالعه علمی جامع تمام جنبه های میان رشته ای زمینه ای، مانند ابعاد اجتماعی – فنی، پیرامون تعامل با سیستم ها را در بر می گیرد. تعامل انسان و رایانه، به عنوان یک رشته میان رشته ای در سطح بین المللی، شامل زیر شاخه ها و گرایش های تخصصی است که پس از طی مدارج علمی و تخصصی منجر به یادگیری و بکارگیری پیکره دانش تخصصی مرتبط در حرفه های مشخص و تخصص های مرتبط می گردد (کارگروه موضوعی ویژه تعامل انسان و رایانه، 1992).

http://www.sigchi.ir/?page_id=37

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران